Kỹ năng mềm – Ưu tiên hàng đầu khi tuyển dụng

line
01 tháng 07 năm 2014
Túi hồ sơ của bạn có đủ các loại bằng cấp, bạn tự tin về khả năng chuyên môn của mình …Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhà tuyển dụng còn cần gì ở bạn?

Ngày nay các công ty đều tìm kiếm những ứng viên mà ngoài những kỹ năng “cứng”, (thường xuất hiện trên bản lý lịch, khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn) họ còn cần phải có những kỹ năng để bổ sung và phụ trợ cho kỹ năng cứng đó (gọi là kỹ năng mềm).

duhoc8171b

Kỹ năng mềm là một tập hợp những khả năng, thói quen, thái độ và cách giao tiếp xã hội, chúng không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo.

Góp ý
các tin liên quan
quang cao