Thông báo: V/v thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa 2013

line
09 tháng 01 năm 2017

Vui lòng xem các file đính kèm

1. Kế hoạch thực hiện: Ke hoach TN dot 1-2017.pdf

2. Danh sách giảng viên hướng dẫn ngành CNTT: Phan cong GVHD DATN-KHOA 2013-2017-cntt.pdf

3. Danh sách giảng viên hướng dẫn ngành ĐT-TT: phan cong GVHD DATN-KHOA 2013-2017-dtvt.pdf

Từ khóa: do an tot nghiep

các tin liên quan
quang cao