Thông báo trả nợ đồ án thực tập tốt nghiệp

line
19 tháng 06 năm 2014

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (khoa CNTT cũ) thông báo cho sinh viên về việc đăng ký trả nợ môn đồ án thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin như sau:

Tất cả sinh viên còn nợ môn đồ án thực tập tốt nghiệp ngành CNTT liên hệ với khoa CNTT cũ để làm thủ tục đăng ký.

- Thời gian : Từ ngày ra thông báo đến ngày 02/11/2013

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Châu Ái - ĐT: 0983764768 (trong giờ hành chính), hoặc email : aihtc@vhu.edu.vn

Góp ý
các tin liên quan
quang cao